Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelse

Her under kan du se vores bestyrelse

karina Kettnerformand bullmastiffklub

Karina Kettner

Formand

Læs om mine ansvarsområder her

Som Formand er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

 • Formanden har den øverste daglige ledelse af bestyrelsens arbejde i enhver henseende.
 • Formanden tegner bestyrelsen.
 • Formanden modtager bestyrelsens korrespondance, hvor andet ikke er fastlagt eller aftalt.
 • Formanden drager omsorg for udførelse af de trufne beslutninger, herunder beslutninger truffet af tidligere bestyrelser.
 • Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med skriftlig dagsorden, der udsendes i forvejen med bilag, 8 dage i forvejen.

Formanden er Bestyrelsens kontaktperson til ASU , Webmaster og Webredaktør.

foto på vej

Charlotte Reimer

Næstformand

Læs om mine ansvarsområder her

Som Næstformand er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

 • Næstformanden varetager som formandens stedfortræder dennes funktion ved forfald eller fravær.

Næstformanden er Bestyrelsens kontaktperson til Udstillingsudvalget.

Gitte Andersen

Kasserer

Læs om mine ansvarsområder her

Som Kasserer er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

 • Kassereren er ansvarlig for klubbens regnskab overfor generalforsamlingen.
 • Kassereren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen et budget og foretager løbende opfølgning på dette og fremlægger foreløbig regnskab
 • på bestyrelsesmøder.
 • Kassereren har pligt til sammen med bestyrelsen at fastlægge procedurer for afregning.
foto på vej

Charlotte N. Hegelund

Sekretær

Læs om mine ansvarsområder her

Som Sekretær er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

 • Sekretæren udfærdiger referat af alle bestyrelsesmøder, hvor sekretæren er til stede.
 • Sekretæren varetager den del af korrespondancen, der ikke direkte bør udføres af formanden eller andre bestyrelsesmedlemmer, der eventuelt sidder i udvalg. Der sendes kopi til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
foto på vej

Lone Atzen Gade

Bestyrelsesmedlem

Læs om mine ansvarsområder her
Som Bestyrelsesmedlem er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:
 • Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan tildeles opgaver vedrørende klubbens drift. Herunder planlægning og koordinering af diverse arrangementer i samråd med de faste udvalg.
foto på vej

Ingen suppleant pt.

1. Suppleant

Læs om mine ansvarsområder her

Som 1. Suppleant er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

 • De på generalforsamlingen valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer har længere tids forfald.
 • En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, sidder i det udtrædende medlems resterende valgperiode.
 • Kortvarigt fravær på grund af sygdom, bortrejse, andet arbejde eller af anden lignende årsag skal dog ikke betragtes som forfald, som gør det nødvendigt at lade en suppleant træde i det forhindrede medlems sted.
 • Suppleanterne inviteres med til hvert ordinære bestyrelsesmøde og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.
 • Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Udvalg

Her under kan du se vores udvalg

Udstillingsudvalg

Udstillinger

Læs om udstillingsudvalget her

Udstillingsudvalget består af:

 • Rikke Andersen, Skanderborg (Kontaktperson generelt)
 • Gitte Andersen, Martofte
 • Charlotte Reimer, Nykøbing F.
  (Kontaktperson vedr. sponsorater)

Udstillingsudvalget er ansvarlig for planlægning og afholdelse af Dansk Bullmastiff Klubs udstillinger.

Vi tilstræber at afholde udstillinger med spændende dommere, for at gøre det mere spændende for vores udstillere.

Aktivitetsudvalget

Fællesspisning, gåture m.m.

Mail besvares ikke pt. da udvalget er på standby grundet manglede hænder.

Læs om aktivitetsudvalget her

Aktivitetsudvalget består af:

 • Udvalget er pt. på standby, grundet manglende hænder til at løfte opgaven.

Aktivitetsudvalget er ansvarlig for planlægning og afholdelse af aktiviteter i Dansk Bullmastiff Klub.

Avl- & Sundhedsudvalg

ASU

Læs om ASU her

ASU består af:

 • Mette Durrani, Vestsjælland
 • Rikke Andersen, Østjylland
 • Maja Low, Nordsjælland

Dansk Bullmastiff Klub’s formål er at fremme kendskabet til Bullmastiffen, samt bidrage til, gennem hensigtsmæssig avl, at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament og eksteriør. For at understøtte bestyrelsens arbejde med klubbens formål, er der nedsat et avls- og sundhedsudvalg (ASU).

Avls- og sundhedsudvalgets hovedopgave er at kunne understøtte og rådgive bestyrelsen i spørgsmål om avl og sundhed for Bullmastiff, herunder at:

 • søge oplysninger nationalt som internationalt, der kan være med til at forbedre eller fastholde eller præge udviklingen af Bullmastiffen i fremtiden.
 • ASU rådgiver DBK’s bestyrelse om dispensationsansøgninger vedrørende sundhedsmæssige avlsrestriktioner.
 • indsamle data og føre statistik om sundhedsmæssige forhold, herunder HD-resultater, AD-resultater og andre arvelige sygdomme. herunder at gennemfører løbende sundhedsundersøgelser.
  NOTE: sidste Sundhedsundersøgelse blev gennemført i 2010
 • bidrage med oplysninger til eventuelle forskningsprojekter vedrørende sundhed for Bullmastiffen.
 • støtte bestyrelsen og andre med bearbejdning af relevante områder inden for avl af Bullmastiffen.
 • arrangere evt. temadage mv. om avls- og sundhedsspørgsmål.
 • udarbejde årsberetning om aktiviteterne under ovenstående punkter
 • informere nationalt og internationalt om avlsudvalgets arbejde.

Racerepræsentant

& formidling

Læs om mine ansvarsområder her
Racerepræsentent & formidling består af:
 • Rikke Andersen, Skanderborg
Racerepræsentanten kan være behjælpelig med at sætte hvalpekøbere i kontakt med de opdrættere, som har hvalpe på det givne tidspunkt (Se også Hvalpelisten). Men racerepræsentanten har også en funktion som formidler og kan derfor også hjælpe med at videreformidle bullmastiffer med DKK-stamtavle, som af den ene eller anden grund har brug for et nyt hjem (se også Omplacering). Der gøres opmærksom på, at opdrætteren af hunden altid bør kontaktes som den første, når man som ejer ønsker at omplacere sin hund!.

Bladredaktører

DBK-Nyt

Læs om bladredaktionen her

Bladredaktionen består af:

 • Karina Kettner, Jerslev Sj. (Kontaktperson generelt)
 • Kicki Bjergvang, Roskilde
 • Caroline K. B. Larsen, Hvidovre

Bladredaktøren laver klubbens medlemsblad, så det er min opgave at sørge for at det indeholder masser af god læsning…

website-icon

Webredaktørerne

Hjemmeside & Facebook

Ved problemer med login, kontakt os da helst på telefon. 

Læs om mine ansvarsområder her

Webredaktionen består af:

 • Karina Kettner, Jerslev Sj. (Kontaktperson generalt)
 • Caroline K. B. Larsen, Hvidovre

Vi bestræber os på at klubbens website altid er opdateret med seneste nyheder, samt at den byder på noget nyt og spændende.

Overordnet ansvar for publikationer på klubbens website er bestyrelsen.

Ud over hjemmeside, står web også for kataloger til udstillinger, annoncer til udstillinger, Facebook og hjemmesiden samt andet materiale til brug digitalt samt print. 

PR-kontakt

Presse o.l.

Læs om PR-kontakten her
PR-kontakt består af:
 • Mette Durrani, Vestsjælland
PR står for ’Public Relations’ og handler om klubbens relationer til omverdenen – og hvordan disse relationer kan forbedres og/eller vedligeholdes. Men det handler i høj grad også om at varetage racens interesser og image i de offentlige medier, og her kan kommunikation og PR bidrage som et strategisk redskab – helt på linje med, som når fx en almindelig virksomhed bruger markedsføring og forretningsudvikling. Det drejer sig også om klubbens forhold til dem der arbejder for klubben, medlemmerne, DKK, politikerne og resten af omverdenen. Som en seriøs klub skal vi tage højde for, at disse forhold er i evig forandring – og afgørende for klubbens udvikling. Som led i PR-arbejdet omkring racen kan her nævens nogle eksempler på hvilke opgaver PR-kontakten har varetaget siden april måned 2009, hvor posten blev oprettet:
 • henvendelser til journalister og medier med henblik på at kræve dementi og ændring af artikler, hvor Bullmastiffen fejlagtigt har fået negativ omtale. NOTE: I perioden april 2009 – august 2009 har der været ca. 20 sager, hvilket har affødt mere end 300 e-mail korrespondancer til og fra hovedsagligt journalister, nyhedsbureauer, redaktører på postomdelte aviser samt netaviser (lokale som landsdækkende), politi etc.. I 99 % af sagerne har udfaldet været et dementi og/eller ændring af artikelteksten. Kun et par journalister og redaktører har været for fagligt stolte og ville hellere bringe noget der var forkert end at ændre de fejlagtige oplysninger.
 • fast kontakt til DKK’s Kommunikationskonsulent i forhold der vedrøre racens fremtid i Danmark
 • pressemeddelelser (hvilket oftest har vedrørt regeringens Hundelov og Observationslisten).
 • skride til handling overfor annoncer der reklamerer med salg af hunde/hvalpe under falsk racebetegnelse som Bullmastiffer, med henblik på at få flyttet annoncen til den rigtige kategori (som oftest er “blandingshunde”) samt få fjernet racen Bullmastiff fra annoncen. Det være sig både kontakt til annoncører og annoncevirksomhederne, med hvilke vi overvejende har et godt samarbejde med. NOTE: I perioden siden april 2009 har PR-kontakten behandlet ca. 25 sager vedr. annoncer med falsk racebetegnelse og i 80 % af sagerne er annoncen blevet krævet ændret af annoncevirksomhederne.
 • håndtering og udredning af eventuelle racekritiske sager hvor Bullmastiffen er nævnt. Herunder kontakt til parterne i sagen i samarbejde med formanden.
 • udarbejde Raceportræt til DKK’s medlemsblad “Hunden” NOTE: Udarbejdet i april 2009
PR-kontakten har et underudvalg “PR-gruppen vedr. det proaktivearbejde ifht. DHR” (DHR = Dansk Hunderegister) som blev oprettet i april 2010. Denne gruppe arbejder målrettet på at få stoppet den tilfældige registrering af hunderacer i Danmark; en blandingshund med falsk varebetegnelse, altså en hund købt som en ægte Bullmastiff uden papirer må ikke kunne registreres i DHR som en Bullmastiff.

Vigtig info

For at være sikker på at modtage Medlemsblade og andet materiale fra klubben, skal du tilføje følgende e-mailadresser til din liste over kontaktpersoner i dit e-mailprogram:
formand@bullmastiffklubben.dk
kasserer@bullmastiffklubben.dk
sekretaer@bullmastiffklubben.dk
blad@bullmastiffklubben.dk
aktivitet@bullmastiffklubben.dk
udstilling@bullmastiffklubben.dk

Ovenstående er særligt vigtigt hvis du bruger e-mailtjenester som fx. hotmail.com, hotmail.dk, gmail.com, msn.com da de gratis tjenester altid har et meget højt sikkerhedsniveau i forhold til spam.

KOMMER SNART