Udstilling hvordan?

Udstilling hvordan?

Dansk Kennel Klub - DKK´s udstilling

På Dansk Kennel Klubs (herefter DKK) udstillinger er de mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI, opdelt i 10 grupper efter type og anvendelse, og grupperne bedømmes oftest på forskellige dage på udstillingen. Bedømmelsen følger altid et bestemt mønster.

Hundene bedømmes racevis, og grundlaget for bedømmelsen er racens standard, hvor racens udseende og karaktertræk er beskrevet.
På en af Dansk Bullmastiff Klubs (herefter DBK) udstillinger udstilles kun Bullmastiffer, hvorfor bedømmelsesforløbet stopper ved BIR/BIM.

Klik her for at se et skema (pdf-fil) som viser bedømmelsesforløbet trin for trin samt farverne på de forskellige bånd og rosetter, der uddeles i løbet af bedømmelsen i de forskellige klasser.

Store Ring resultater fra Dansk Kennel Klub
Hvis du vil se resultaterne fra Store Ring på Dansk Kennel Klub’s udstillinger, kan du gå ind på forsiden Hundeweb.dk og under Katalog/Resultater vælge “Store ring resultater”.

Årets konkurrencer i Dansk Kennel Klub (alle racer)
På Hundeweb.dk kan du også se resultaterne fra stillingen i Dansk Kennel Klub’s konkurrencer om Årets hund, Årets opdrætter, Årets avlshund, Årets juniorhandler og Årets veteran, ligesom du også kan se stillingen i konkurrencerne om at blive Årets DKK-racevinder. 

DKK's vejledning til nye udstillere

Dansk Kennel Klub har lavet denne guide, der fortæller rigtig godt om hvad det vil sige at udstille og hvordan. Den kan vi klart anbefale at man læser som ny udstiller – eller hvis man bare er nysgerrig på hvad udstilling er for noget. 

Beskrivelse af forløb på en udstilling afholdt af DKK

NB: Husk at udstillinger afholdt af Dansk Bullmastiff Klub, oftest stopper ved BIR/BIM.

Oftest bedømmes hvalpe af begge køn først. Derefter bedømmes hannerne og så tæverne i klasser efter alder og tidligere opnåede prøver og championater. De to køn mødes først i konkurrencen “Bedst i racen (BIR)”.

Babyklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 3-6 måneder.
Hvalpeklassen (uofficiel klasse) er for hunde fra 6-9 måneder.
Juniorklassen er for hunde fra 9-18 måneder. Hunde anmeldt i juniorklassen konkurrerer ikke om CACIB (certifikat til det internationale udstillingschampionat).
Mellemklassen er for hunde fra 15-24 måneder.
Åben klasse er for hunde, der er mindst 15 måneder.
Brugshundeklassen er for hunde, som har bestået en brugsprøve, der giver adgang til brugshundeklassen. Dette brugsprøvekrav varierer fra race til race. Minimumsalderen for at deltage i brugshundeklassen er 15 måneder.
Championklassen er for hunde, der inden udstillingen allerede er blevet national eller international champion. I championklassen er minimumsalderen 15 måneder.
Veteranklassen er for hunde over 8 år. Hunde, der er tilmeldt veteranklasse, kan ikke tildeles CACIB.

Der konkurreres derudover også i juniorhandling, hvor unge dyster om at være bedst til at fremvise hunden. I juniorhandling er konkurrencerne opdelt i 2 aldersklasser: Mini for unge i alderen 10-13 år – og Maxi for unge i alderen 14-17 år. Ligeledes konkurreres der i avlsklasse, hvor en han eller tæve stiller med 4 stk. afkom, samt i opdrætsklasse, hvor hundene stiller i grupper af 4 hunde af samme race fra samme opdrætter. I avls- og opdrætsklasse kan der tildeles HP (hæderspræmie) (lilla bånd) til klasser af høj kvalitet.

Hundene bliver bedømt i rækkefølge efter katalognummer, hvilke bliver udsendt til udstillerne pr. mail inden udstillingen. Så HUSK at printe og medbringe hundens katalognummer!

For hver enkelt hund foretages først en kvalitetsbedømmelse udfra Bullmastiffens racestandard.
Der kan tildeles følgende kvalitetspræmieringer:

EXCELLENT (fortrinlig) tildeles en hund, som kommer meget tæt på den ideelle standard for racen, som fremvises i fortrinlig kondition, har et harmonisk, velafbalanceret temperament og er af høj klasse. Hundens fremragende racemæssige egenskaber tillader at ubetydelige fejl kan ignoreres. Hunden skal have tydeligt kønspræg.

VERY GOOD (meget god) tildeles en hund, som besidder sin races typiske træk, som har velafbalancerede proportioner og er i god kondition. Mindre fejl kan tolereres, men ingen væsentlige anatomiske fejl. Denne præmiering kan kun gives til hunde af høj kvalitet.

GOOD (god) tildeles en hund, som er racetypisk, men har tydelige fejl i forhold til racens standard.

SUFFICIENT (tilstrækkelig) tildeles en hund, som svarer tilstrækkeligt til racens standard dog uden at besidde de generelt ønskede egenskaber, eller hvis fysiske tilstand er mangelfuld.

Der kan endvidere gives CANNOT BE JUDGED eller DISQUALIFIED.

CANNOT BE JUDGED (kan ikke bedømmes) betegner, at dommeren ikke kan afgøre, hvilken præmiegrad hunden fortjener.

DISQUALIFIED er en diskvalificerende betegnelse og gives til hunde, som har anatomiske, typologiske eller psykiske fejl.

Inden for hver klasse deltager hundene fra den bedste kvalitetsgruppe (Excellent) i konkurrencebedømmelser, hvor de bedste placeres som 1., 2., 3. og 4. vinder og modtager henholdsvis et rødt, blåt, gult eller grønt bånd. Hvis mere end 4 hunde har fået Excellent, placeres disse også, men de modtager intet bånd.

Dommeren kan tildele CK (championkvalitet) til de hunde, hvis kvalitet han/hun finder høj nok. Alle hunde, der har fået tildelt CK, går videre til Bedst i Køn klassen.

Under bedømmelsesforløbet uddeles der certifikat, som er et trin på vejen til det danske championat. Der tildeles også Reserve-certifikat, som i visse tilfælde kan træde i stedet for certifikatet. Der kan endvidere tildeles CACIB som fører frem til hundens internationale championat eller Reserve-CACIB, som i visse tilfælde kan træde i stedet for CACIB’et.

Trin for trin skrider bedømmelsen frem, til man når hen til konkurrencen om at blive “Bedst i racen” (BIR) og “Bedst i modsat køn” (BIM), hvor der kun er få hunde tilbage. Den hund, der bliver “Bedst i racen”, går videre til eftermiddagens gruppefinaler i store ring, hvor hunde af forskellige racer – men af samme gruppe – mødes. Vinderne af de 10 gruppefinaler går til sidst videre til konkurrencen om “Best in Show” (BIS), hvor udstillingens bedste hund kåres.

Vi henviser endvidere til DKK’s udstillingsreglement for mere detaljerede oplysninger om bedømmelsesforløbet m.m.

Præmieringsbånd og rosetter

I DKK bruges farver til at indikere placeringen i ringen, det er også disse farver der bruges på rosetter.
Efter enhver bedømmelse og konkurrence udleveres der i alle klasser bånd eller vises farvede kort op, hvis farver angiver opnåede præmieringer/placeringer som følger:

Særdeles lovende (hvalpeklasse): Lyserødt bånd
Lovende (hvalpeklasse): Lyseblåt bånd
Mindre lovende (hvalpeklasse): Gult bånd
Racens bedste hvalp: Rød roset
Excellent: Rødt bånd
Very Good: Blåt bånd
Good: Gult bånd
Sufficient: Grønt bånd
Disqualified: Gråt bånd
Cannot Be Judged: Brunt bånd
CK (championkvalitet): Rosa bånd
HP (hæderspræmie – avls- og opdrætsklasse): Lilla bånd
1. vinder: Rødt bånd
2. vinder: Blåt bånd
3. vinder: Gult bånd
4. vinder: Grønt bånd
Dansk certifikat (CAC): Rødt/hvidt bånd
Internationalt certifikat (CACIB): Hvidt bånd
Reserve-CACIB: Orange bånd
Dansk championat: Rødt/grønt bånd
BIR (Bedst i racen): Rød/gul roset
BIM (Bedst i modsat køn): Grøn/hvid roset

For årets vindere i Dansk Bullmastiff Klub, gives der point efter følgende model:

KOMMER SNART