Mentalbeskrivelse og ønskeprofil

Mentalbeskrivelse og ønskeprofil

Hvad er mentalbeskrivelse?

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med dig, din familie og samfundet. I Dansk Bullmastiff Klub arbejder vi naturligvis for at få øget indsigt i vores races adfærd og det gør vi blandt andet ved hjælp af DKKs Mentalbeskrivelse. Det er værd at arbejde med, fordi vi ved, at hundens mentalitet er arvelig, ligesom pelsfarve, størrelse og ørestilling er det.
Mentalbeskrivelsen er ikke en konkurrence, men derimod en beskrivelse af den enkelte hunds reaktioner på en række oplevelser (standardiserede testmodeller). Oplevelser, som hunden ikke kender på forhånd, ikke er trænet på og ikke forventer at opleve. Den adfærd, hunden spontant reagerer med, vil af denne grund overvejende være betinget af medfødte anlæg – og kun i mindre grad af tillærte erfaringer. Testmodellerne udføres ens hver gang ved alle beskrivelser. Formålet er, at påvirkningerne skal være ens for alle hunde. Derved kan man sammenligne resultaterne på enkelte hunde og sammenholde disse med ønskeprofilen for racen.

Se DKK's film om mentalbeskrivelse her

En mentalbeskrivelse varer ca. 50 min. Efter endt beskrivelse sammenfatter beskriveren, med krydser i skemaet, de observationer, der er beskrevet og forklarer om betydningen af dette. Ejeren kan så sammenholde resultatet med ønskeprofilen. Ofte vil der være afvigelser. Betydningen af disse afvigelser kan drøftes med specialklubben/avlsrådet.

En hund kan tidligst beskrives, når den er fyldt 10 mdr. men for vores race anbefaler vi at man venter til hundene er så tæt på to år som muligt. Kun resultater af hunde i alderen 10-24 mdr. vil indgå i raceprofil-gennemsnittet. Bemærk, at hunde over 24 mdr. ligeledes kan beskrives, ligesom resultaterne også skal registreres i DKK, dog indgår disse ikke i raceprofil-gennemsnittet. En hund kan beskrives mere end én gang, men det er det første resultat, der vil blive registreret og indgå i statistikken. Løbske tæver kan deltage, men vil være sidste deltager. Kastrerede og steriliserede hunde kan ligeledes beskrives. For deltagende hunde skal ejeren på dagen, inden testen begynder, skrive under på, at hunden har en til lejligheden dækkende ansvarsforsikring.

Bestyrelsen arbejder hen mod at mentalbeskrivelser skal afholdes i forhold til hvor mange der efterspørger det. Vi vil opfordre til at klubbens medlemmer retter henvendelse til bestyrelsen i god tid(min. 7 mdr. før), når de har interesse i at få mentalbeskrevet deres hund(e). Det er i klubbens interesse at afholde disse mentaltbeskrivelser. 

Det er også muligt at få mentalbeskrevet sin bullmastiff hos andre specialklubber og kredse. På hundeweb.dk kan du slå op. hvornår der afholdes mentalbeskrivelser i andre klubber og kredse, vælg “Mentalbeskrivelse” i feltet “Type”. 

KOMMER SNART