Om klubben

Om klubben

Dansk Bullmastiff Klub (herefter DBK) er en specialklub under Dansk Kennel Klub. DBK blev stiftet 1. januar 1996.

I DBK sidder en bestyrelse bestående af 5 medlemmer; formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er på valg hver andet år, hvor skiftevis to og tre bestyrelsesmedlemmer vælges. Herudover vælges der, ved hver årlige generalforsamling, 2 suppleanter, som træder ind i et bestyrelsesmedlems sted om nødvendigt.

DBK har en række udvalg, fx. et avls- og sundhedsudvalg, et udstillingsudvalg og et aktivitetsudvalg. Udvalgene tager sig af forskellige arbejdsopgaver tildelt af bestyrelsen eller iværksat på eget initiativ. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

DBK har også en racerepræsentant/-formidler tilknyttet, som er behjælpelig med at fortælle om racen, samt henvise til opdrættere som har hvalpe. Racerepræsentanten er også behjælpelig med at omplacere hvalpe/voksne Bullmastiffer der er registreret DKK.

Klubbens info

Dansk Bullmastiff Klub

Tissøvej 37, 4490 Jerslev Sj.

CVR: 41516879

info@bullmastiffklubben.dk

(sender til alle i bestyrelsen)

MobilPay: 501626

Bank reg: 1551 konto: 6046118

Swift-BIC: DABADKKK

Iban: DK5830000006046118

Bliv medlem af klubben

Som medlem af Dansk Bullmastiff Klub får du adgang til medlemssiderne på klubbens website.

Der kan man finde referater fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og medlemsmøder, ligesom også klubbens medlemsblad DBK-nyt kan downloades. Der er også mulighed for at tilmelde sig medlemsarrangementer og fornye sit medlemsskab online. Materiale til Generalforsamlingen kan også findes på medlemssiderne umiddelbart op til mødet.

Medlemskab

Parmedlemskab

530 kr

Parmedlemskab giver to stemmer i alle klubbens anliggender.

Stemmeberettigede er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Læs klubbens love.

Medlemskab

Enkeltmedlemskab

350 kr

Enkeltmedlemskab giver én stemme i alle klubbens anliggender.

Stemmeberettigede er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Læs klubbens love.

Indmeldelse og kontingent​

Hvis du vil være medlem af klubben, kan du melde dig ind online ovenfor og husk, at du er først medlem når din betaling er registreret. Kontingentet indbetales via MobilPay, du vil ved indmeldelse modtage en e-mail med information herom.

Medlemskabet gælder for kalenderåret 01.01 – 31.12 og kontingentet fornyes i begyndelsen af året og skal senest være betalt den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Begge former for medlemskab giver stemmeret på klubbens generalforsamling – hvis man har været medlem i seks måneder.

Vi sender en påmindelse ud om kontingentfornyelse medio december måned, både via e-mail og via medlemsbladet.

Hvad kan DBK tilbyde?

Hvert år afholder DBK fire (undtagelsesvis tre og fem) udstillinger. Her er alle velkommen, med eller uden hund, medlem eller ej, og her plejer at være rig mulighed for buller-snak med både bullmastiff ejere og opdrættere.

Der bliver arrangeret Unghundementalbeskrivelse efter behov. Arrangementet plejer at være en god, sjov og overraskende dag, da man ser sin hund reagere i situationer, som er helt fremmede for den.

I januar, februar eller marts, alt efter hvordan vejret arter sig, arrangerer klubben Nytårsgåtur hvert år på Sjælland og Fyn. Her har “Team Sjælland” og “Team Fyn” en lille konkurrence om hvem, der kan stille med flest deltagere.

Vores medlemmer får årligt to klubblade. Dette blad er medlemmernes såvel som bestyrelsens. Her informerer bestyrelsen medlemmerne om bestyrelsens arbejdsopgaver, fremtidige planer osv. og medlemmerne kan indsende billeder af deres hunde og historier om selvsamme. Klik herunder for “smagsprøver” på medlemsbladet.

KOMMER SNART