Generalforsamling 2022

Søndag 03. April 2022 10:30 til 14:30
Kategorier: Medlemsarrangement
Hits: 789

Invitation til:
Generalforsamling 2022

Dansk Bullmastiff Klub indbyder hermed til den årlige generalforsamling
Søndag den 3. april 2022 kl. 10.30

Storebælt Camping og Feriecenter
Storebæltsvej 85, 4220 Korsør

Dagsorden ifølge Dansk Bullmastiff Klubs Love §12.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand Karina Kettner, Tissøvej 37, 4490 Jerslev eller klubbens sekretær Charlotte N Hegelund, Salbrovad 29, 5610 Assens, i hænde mindst 4 uger før generalforsamlingen.

På valg er følgende:
Karina Kettner (modtager genvalg)
Lone Atzen Gade (modtager genvalg)

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. §8 stk. 6 (dvs. at forslaget skal stilles af mindst 3 medlemmer)

Stemmeberettigede er medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben og som ikke er i kontingentrestance pr. 10. februar 2022.

På gensyn

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler