EnkeltmedlemskabEnkeltmedlemskab giver én stemme i alle klubbens anliggender.

 

Stemmeberettigede er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Læs klubbens love...

Enkeltmedlemskab

 

VIGTIG INFORMATION!

For at være sikker på at modtage Medlemsblade og andet materiale fra klubben, skal du tilføje følgende e-mailadresser til din liste over kontaktpersoner i dit e-mailprogram:
formand@bullmastiffklubben.dk
kasserer@bullmastiffklubben.dk
sekretaer@bullmastiffklubben.dk
blad@bullmastiffklubben.dk
aktivitet@bullmastiffklubben.dk
udstilling@bullmastiffklubben.dk

Ovenstående er særligt vigtigt hvis du bruger e-mailtjenester som fx. hotmail.com, hotmail.dk, gmail.com, msn.com da de gratis tjenester altid har et meget højt sikkerhedsniveau i forhold til spam.