Nyheder

23.04.12 Ændringer i Bestyrelse og Udvalg

Kort info vedrørende Generalforsamlingen i går d. 22/4-12, hvor Arne valgte at stoppe som formand og Michelle havde valgt ikke at genopstille. Der blev derfor sammensat en ny bestyrelse, med Iben tilbage fra den tidligere.

Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at komme med så hurtige informationer som muligt og det er vores forventninger at DBK's nye hjemmeside er oppe at køre meget snart, hvorfra alle informationer vil komme.
Er der noget ris/ros/gode ideer, er de velkomne i min indbakke, jeg kan kontaktes direkte her fra hjemmesiden.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den gamle bestyrelse, for den indsats de har ydet i det forgangne år.

Med venlig hilsen
Formand Mads W. Poulsen

Læs mere ...

03.01.12 Kontingentindbetaling for 2012

Husk at forny dit medlemskab senest d. 10. februar 2012, ellers bliver det betragtet som en udmeldelse af klubben. Der bliver ikke sendt girokort ud, så du skal selv sørge for at overføre kontingentet til klubbens konto som er: 1551-604 6118.

Ved overførelse fra udland er det:
Reg. nr.: 1551 Kontot: 6046118
SWIFT-BIC: DABADKKK
Iban: DK5830000006046118

Kontingentet for 2012:
350,- kr. for enkelt medlemskab
530,- kr. for Par medlemskab
50,- kr. hvis du ønsker at stå på kennelguiden

01.11.11 Opdrætter/medlemsmøde

Kære opdrættere og medlemmer af Dansk Bullmastiff Klub

På baggrund af de igangværende medlemsmøder afholdt af DKK, vil vi gerne invitere til opdrætter/medlemsmøde efter årets Juleudstilling d. 19. november 2011 og vi er blevet enige om at ligge mødet efter juleudstillingen. Da udstillere har rigeligt at se til i november (dobbeltudstilling i Herning og DBK’s juleudstilling), synes vi det ville være for meget at bede opdrættere og medlemmer om at rydde kalenderen endnu en dag i november. Vi ser det som en nødvendighed at mødet bliver afholdt umiddelbart efter DKK medlemsmøderne, og derfor ligger vi det efter juleudstillingen.

Mødet bliver afholdt i et af Herlufmagle Hallens tilstødende mødelokaler og til de der ikke udstiller til juleshowet, kan vi oplyse at mødet starter ca. kl. 15.

Husk, hvis du deltager på opdrætter/medlemsmøder, kan du blive hørt og have indflydelse på Dansk Bullmastiff Klubs fremtid!

Vi håber at se mange af jer, både til udstillingen og til opdrætter/medlemsmødet!

04.10.11 DKK inviterer til opdrætter-/medlemsmøde

Dansk Kennel klub

I HUNDENs majnummer blev der i lederen beskrevet det alvorlige problem, at DKKs indflydelse på avlen af racehunde er kraftigt faldende. Formanden formulerede det sådan her:
”Hvis ikke vi kan finde en løsning, så frygter jeg, at vi – sat på spidsen – om 25 år har 100% kontrol med avlen af 0 hunde”.

Mange idéer i spil

Læs mere ...

17.09.11 Resultater opdateret

Så er Udstillingsresultater og Pointlisten 2011 opdateret.

Udstillingsresultaterne er opdateret fra Valby og Vejen (dag 2 - 4). Varde er ikke kommet endnu, så de er ikke medtaget på pointlisten.

Resultaterne fra Næstved kan stadig være behæftede med fejl, men alle de andre skulle gerne være korrekte nu.

08.08.11 Resultat af Sundhedsundersøgelse 2010

Den 12. juli 2011 afsluttede vi sundhedsundersøgelsen, med en flot besvarelse på 194. I undersøgelsen har vi berørt primært sundhed, men der var også nogle enkelte spørgsmål vedrørende hundenes mentalitet.

Undersøgelse blev mulig at gennemføre, med hjælp fra de økonomiske midler der blev rejst i forbindelse med lotteriet på Dansk Bullmastiff Klub's World Specialty Show 2010.

Et kæmpe tak skal lyde til alle som deltog i undersøgelsen, vi glæder os over, at I også gerne vil være med til at arbejde FOR racen.

Læs mere ...

05.08.11 Juleudstillingen flyttet

Juleudstillingen er flyttet til den 19. november 2011. Udstillingen afholdes i Herlufmagle-Hallen, Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle, du kan se flere detaljer om udstillingen her >>

01.08.11 ASU byder velkommen

Avls- & Sundhedsudvalget vil gerne byde velkommen til vores lille del på DBK's site. Her på ASU's nyhedsside vil vi løbende informerer om relevante tiltag eller status på igangværende projekter. Der sker hele tiden noget i ASU, og der naturligvis fordi vi er en meget vigtig del i arbejdet for og omkring racen. Seneste projekt var den store sundhedsundersøgelse og i den forbindelse skal lyde et stort tak til alle der støttede op om projektet, ved at deltage med erfaringer og besvarelser på deres hunde. Resultatet vil blive offentliggjort om kort tid, så følg med i nyheder fra ASU.

ASU kan kontaktes direkte via vores kontaktside her >>

30.05.11 TOP10 listen opdateret

TOP 10 listen 2011 er opdateret med point fra Næstved og Hillerød.
Der tages forbehold for fejl da resultaterne er taget fra Hundeweb.

23.05.11 Ændringer i Bestyrelse og Udvalg

Der er ændringer i klubbens udvalg (se ændringer på udvalgssiderne) og Bestyrelsen:

Ny formand: Arne Dyrlund
Kasserer: Iben Bremer
Sekretær: Michelle Bak Larsen

Bestyrelsen er undertallig, da der ikke findes suppleanter, der kan indtræde i fratrædende bestyrelsesmedlemmers poster. I denne situation forholder bestyrelsen sig til §8 stk. 5 i Dansk Bullmastiff Klubs love Dansk Bullmastiff Klubs love, frem til førstkommende ordinære generalforsamling.