ParmedlemskabParmedlemskab giver to stemmer i alle klubbens anliggender.

 

Stemmeberettigede er samtlige medlemmer, der i mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år. Kontingentet skal være betalt senest den 10. februar for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling. Læs klubbens love...

Parmedlemskab