03.05.13 Opdrætter-/medlemsmøde

Kære opdrættere og medlemmer af Dansk Bullmastiff Klub

Bestyrelsen inviterer hermed til Opdrætter-/medlemsmøde d. 2. juni 2013 kl. 12.00. Husk, hvis du deltager på opdrætter-/medlemsmøder, kan du blive hørt og have indflydelse på racens og klubbens fremtid!

Vi håber at se et talstærkt fremmøde!

09.03.13 Ændringer i udvalg

Da nogle af vores frivillige ”hænder” har haft svært ved at få hverdagen og klubarbejdet til at hænge sammen, har de desværre valgt at trække sig fra deres udvalgsposter. Bestyrelsen vil gerne takke for det kæmpe arbejde de har lagt i klubben - det har været et fantastisk indsats, som vi alle har haft stor glæde af.

Vi vil derfor gøre opmærksom på, at der er sket lidt ændringer i udvalgenes sammensætning, samt at frivillige søges til flere af udvalgene, se mere her >>

Er der nogen der har lyst til at gi' en hånd? Kontakt da én fra Bestyrelsen.

09.01.13 Medlemskab for 2013

Det er nu tid til at forny dit medlemskab, så du også i 2013 kan nyde godt af de muligheder, du har som medlem af Dansk Bullmastiff Klub. Hvis du endnu ikke er medlem, kan vi naturligvis kun opfordre dig til at blive det her >>

Læs mere …

30.12.12 Godt nytår

Med ønsket om et Godt og Lykkebringende Nytår, kan vi meddele at de nye avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for vores race træder i kraft pr. 1. januar 2013. Pr. samme dato træder også de nye point- og TOP10 regler i kraft.

Se de nye avlsrestriktioner og avlsanbefalinger her samt de nye point- og TOP10 regler her

30.08.12 Referater fra tidligere møder

På hjemmesiden er der nu lagt referater fra en del af de møder der er afholdt i klubben, de seneste år.

... så hvis du har lyst til at se, referaterne kan du logge dig ind på klubbens medlemssider.

Vi vil også gerne benytte lejligheden til at ønske alle vel mødt, den kommende weekend i Odsherred, hvor der er talstærkt fremmøde til udstillingerne og ikke mindst fællesspisningen hvor der er tilmeldt over 50 personer.

27.08.12 Hjemmesiden er overdraget.

Kursusdag vedr. ny hjemmesideSom de fleste allerede er bekendt med, fik Dansk Bullmastiff Klub sponsoreret en ny hjemmeside i april måned 2012, hvilket var længe ventet fra majoriteten af klubbens medlemmer. Beslutningsprocessen omkring den nye hjemmeside har været længe undervejs, men den blev endeligt fuldtalligt vedtaget af den ny sammensatte bestyrelse efter generalforsamlingen den 22. april 2012. Som grundlag for vedtagelsen lå det utvetydige resultatet af en afstemning på klubbens Facebook gruppe samt de holdninger og meninger, der blev givet til kende på generalforsamlingen.

Læs mere …

26.08.12 Referat fra bestyrelsesmøde

Den 5. august blev der afholdt bestyrelsesmøde i klubben og i den forbindelse er der udarbejdet et beslutningsreferat, som kan findes på DBK's medlemssider. Dagsordenen for mødet indeholdte bl.a.:

  • Opfølgning på referat den 12.05.12
  • Henvendelse vedr.  evt. priser for at stå på hanhundelisten og opdrætterlisten

    Læs mere …

18.04.15 Referat fra bestyrelsesmøde og opdrættermøde

Den 5. august blev der afholdt bestyrelsesmøde i klubben og i den forbindelse er der udarbejdet et beslutningsreferat, som kan findes på DBK's medlemssider. Dagsordenen for mødet indeholdte bl.a.:

  • Opfølgning på referat den 12.05.12
  • Henvendelse vedr.  evt. priser for at stå på hanhundelisten og opdrætterlisten

    Læs mere …

25.06.12. Ændringer i Bestyrelsen

Da klubbens kasserer valgte at træde ud af bestyrelsen i går, er Daniel Weinreich, som suppleant indtrådt. Vi vil fra bestyrelsens side gerne takke Iben for den indsats hun har ydet i sin tid som kasserer.

Læs mere …

13.05.12 Referat fra bestyrelsesmøde

Som ny bestyrelse i Dansk Bullmastiff Klub har vi nu haft vores først bestyrelsesmøde. Eftersom klubbens medlemmer endnu ikke er oprettet som brugere på websitets medlemssider, bringes dette referat offentligt. For fremtiden vil referater o.l. kun kunne findes på DBK's medlemssider.

Bestyrelsesmøde i DBK d.12/5 2012, hos Formanden

Afbud: Iben Bremer
Deltager: Mads, Rasmus, Gitte, Lone

Læs mere …