03.03.14 Lovændringer

Klubbens love er nu lagt på hjemmesiden med de godkendte ændringer fra sidste års generalforsamling, urafstemning samt godkendelse fra DKK´s lovudvalg. Se klubbens love her >>