Diverse information

Diverse information:

Som 1. Suppleant er jeg ansvarlig for følgende opgaver og har følgende kompetencer:

  • De på generalforsamlingen valgte suppleanter indtræder i bestyrelsen, hvis et eller flere af bestyrelsens medlemmer har længere tids forfald.
  • En suppleant, der indtræder i bestyrelsen, sidder i det udtrædende medlems resterende valgperiode.
  • Kortvarigt fravær på grund af sygdom, bortrejse, andet arbejde eller af anden lignende årsag skal dog ikke betragtes som forfald, som gør det nødvendigt at lade en suppleant træde i det forhindrede medlems sted.
  • Suppleanterne inviteres med til hvert ordinære bestyrelsesmøde og deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet.
  • Suppleanter har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne.

Joomla! fejlsøgningskonsol

Session

Profilinformation

Hukommelsesforbrug

Database forespørgsler